Hälsa o egenvård

Här kan du läsa om allmän information och råd under respektive symtom/underrubrik. Jag har inte hunnit skriva färdigt till respektive symtom utan gör det allt eftersom tiden medger. Jag skriver utifrån min långa patienterfarenhet, medicinska forskning och fackutbildning inom erfarenhetsbaserad medicin.

Ingen personlig rådgivning lämnas. Vid sjukdom eller om du är osäker på hur du ska hantera just dina besvär rekommenderar vi besök hos homeopat, naturterapeut eller läkare.

Bästa hälsningar
med. lic. Raimo Heino

Shop
Kontakta oss