Inflammationer, autoimmuna sjukdomar – antikroppar och oxidativ stress

Kroppens kraftigaste försvar mot infektioner är beläget i tarmväggarna. Tarmbakterier provocerar hela tiden immunförsvaret som försvarar sig med att bilda antikroppar mot bakterierna. Dessa antikroppar har en benägenhet att sprida sig i kroppen och ge upphov till autoimmuna sjukdomar, inflammationer och olika slags antikroppar som kan angripa kroppens olika organ och ge upphov till olika inflammatoriska sjukdomar. Vi har inte bara bakterier i tarmarna – utan även i luftrören till lungorna. Därför är även luftrörens slemhinnor försedda med ett immunförsvar av vita blodkroppar för att skydda så att inte bakterier förökar sig i lungorna. Det är inte för inte som vitlökssaft är en nyckelprodukt för att skydda kroppen mot icke önskvärda bakterier i tarmarna, i blodet och i lungorna.

Nästan alla sjukdomar börjar med en inflammation, oftast utan symtom och först när ”knoppen brister” gör det ont, dvs när man får symtom. Då går man till doktorn som ordinerar ett ”läkemedel” som förhoppningsvis lindrar så att man  inte känner av några symtom men tyvärr, sjukdomen den fortsätter, men nu i det tysta. Många av våra sjukdomar blir långvariga, kroniska, därför att bara symtomen men inte själva orsaken behandlades. Det är här den svåra konsten kommer in, läkekonsten, konsten att bota!

Många sjukdomar får tillägget ”inflammation” och på latin ändelsen ”it”. Några exempel på detta är ledinflammation (artrit), njurinflammation (nefrit), magsäcksinflammation (gastrit), äggledarinflammation (salpingit) och så vidare.

Vissa inflammatoriska sjukdomar är så ”obegripliga” så de kallas då för autoimmuna sjukdomar. Exempel på sådana sjukdomar är olika reumatiska sjukdomar, astma och eksem, vissa sköldkörtelsjukdomar o.s.v. Inom medicinen anser man att kroppens egna vita blodkroppar producerar vid autoimmuna sjukdomar olika substanser ( s.k. inflammatoriska mediatorer) som angriper kroppen och ger upphov till olika autoimmuna sjukdomar.

Följande faktorer kan bidra till autoimmun sjukdomar: Vitamin D-brist, selenbrist, inflammationer i tarmarna, ”onda” tarmbakterier som retar upp de vita blodkropparna,  allergener, sur mat som kan bidra till att kroppen blir surare, oxidativ stress m.m.

 

 

Shop
Kontakta oss