Blåskatarr

Det finns två typer av blåskatarr, cystit:

 1. Infektiös blåskatarr (urinvägsinfektion), oftast av kolibakterier som från huden runt urinröret och via urinröret spritt sig till urinblåsan.
 2. Interstitiell blåskatarr (retblåsa), en kronisk inflammation i urinblåsans slemhinna. Orsaken är inte känd. Personligen tror jag att den kan uppstå av en skör slemhinna (av bl.a. D-vitaminbrist) i urinblåsan i kombination med kronisk sur urin – ex. när man äter för mycket maträtter av vitt mjöl och mer proteiner än vad kroppe nbehöver.

Symtom på blåskatarr

  • behöva kissa ofta, s.k. täta trängningar
  • svider när du kissar, även precis efteråt
  • ont i nedre delen av magen över blygdbenet
  • lite småfrusen (vid bakterier i urinen)
  • ibland kan det finnas lite blod i urinen.

 

 

 

Om urinvägsinfektionen inte gått över efter 1 vecka ska läkarhjälp sökas.

 

Shop
Kontakta oss