Blodcirkulation

Blodcirkulationen
Blodcirkulationen har till uppgift att transportera
• näring och syre till våra celler
• hormoner
• bort slaggämnen till våra utsöndringsorgan, främst lever och njurar
• det cellulära och humorala immunförsvaret

Därutöver fungerar blodcirkulationen som ett värmeledningssystem som dels kan värma huden, fingrar och tår o.s.v. och dels kyla ner kroppen genom hudsvettning (ex. vid feber).

Vid dålig blodcirkulation till underbenen kan det uppstå bensår, till hjärtat kärlkramp och till huvudet yrsel. Om blodflödet är för dåligt till fingrar och fötter så blir de kalla (och styva) och kan bli vita eller blåaktiga.

Dålig blodcirkulation till ett organ medför sämre nutrition (näringsförsörjning) och förändrad cellmetabolism (förbränning av näring i cellerna) – och då kan det drabbade området skadas.
Vid ex. för dålig blodcirkulation till ögonbotten så kan där uppstå brist på syre, vitalämnen (vitaminer, aminosyror, mineraler m.m.) och för dålig borttransport av slaggämnen. Detta kan leda till sjukliga ögonbottenförändringar och sämre syn.

 

Shop
Kontakta oss