Bölder och liknande

Behandling av bölder och furunklar

Tvätta huden lokalt med utspädd vitlökssaft (1 msk i ett halvt glas vatten) morgon och kväll samt tag invärtes lågdosläkemedel av Hepar sulfuris D6, antingen 10 piller tre gånger dagligen eller den flytande formen av Hepar sulfuris D6, 1 tsk tre gånger dagligen upp till en månads tid. Behandlingen kan efter behov upprepas. Du bör även undvika maträtter med mycket vitt mjöl ( ex. pasta, pizza), söt choklad i större mängder samt fläskmat (ex. korv med grisfett).

Allmänt om bölder m.m.

En böld är en liten knöl, svullnad i hudens hårsäck, talgkörtel eller i underhuden) och innehåller sekret. Sekretet kan bestå av talg som kroppen själv producerat, vattenklar vätska eller ett gul tjockt sekret som främst innehåller döda vita blodkroppar som har ätit upp bakterier.

Bölden är i regel infekterad och kallas då för furunkel och inne i den finns det var (bakterier och vita blodkroppar som tillsammans kallas för pus). Om bölden är strax under huden kallas den även för abscess, d.v.s. en varböld.

Furunkel är en infekterad liten böld i en hårsäck, talgkörtel eller även i underhuden.  Flera mindre furunklar kan smälta ihop och bildar då en karbunkel. Många spridda furunklar kan vara en svårare form av vanliga finnar och kallas för  nodulocystisk acne vulgaris.

Eftersom bölden oftast är inflammerad (av bakterier) är den inflammerad (röd, svullen, smärtsam och varm) och innehåller en varansamling.

Orsak: Vanligen stafylokocker och/eller streptokocker.

Ros och rosfeber

Ros, erysipelas,  är en allvarligare form med infekterade bölder. Rosfeber är ett tillstånd med påtaglig allmän påverkan. Symptomen kommer ofta snabbt, ibland med hög feber och först något dygn senare uppstår en rodnad i det infekterade hudområdet. Rodnaden är skarpt avgränsad mot omgivande frisk hud, man känner en värmeökning och smärta i huden.

Orsak till ro och rosfeber

Ofta uppstår en infektion i huden på grund av eksem, torr hud med småsprickor eller försämrad ytlig cirkulation, till exempel på grund av åderbråck eller bensvullnad. En annan orsak kan vara tarmbakterier som spritt sig till blodet och via blodcirkulationen ”fastnat” i huden och gett upphov till en svårare böld, d.v.s. ros.

Ros och rosfeber skall behandlas av läkare och är inte lämpligt för egenvård.

Shop
Kontakta oss