Infektioner

Vitamin D stärker immunförsvaret.

En infektion får man när kroppen attackeras av fler bakterier, virus eller svamp än vad dess immunförsvar orkar med.

Kroppens immunförsvar består främst av huden och slemhinnorna som en fysisk barriär och av de vita blodkropparna som kan oskadliggöra mikroorganismer (bakterier, virus och svamp) inne i kroppen.

Immunförsvaret blir svagare om det saknas D-vitamin. D-vitamin aktiverar de vita blodkropparna att producera kroppseget antibiotika mot både virus och bakterier.

Sömnbrist och stress försvagar immunförsvaret.

 

Shop
Kontakta oss