Ögonbesvär

Våra produkter för ögonen

Det finns många vitaminer och örter som kan bidra till att bibehålla normal makulafunktion och motverka svår nedsatt syn. Läkemedelsverket godtar inte att jag får här skriva vilka kosttillskott och homeopatiska läkemedel som kan användas mot detta som egenvård.

Syn och ögon

Allmänt

Vår syn är beroende av att ljuset via hornhinnan, linsen och glaskroppen når ögonbotten (näthinnan), där den omvandlas till elektriska signaler som sedan via synnerven, nervus opticus, når syncentrat i hjärnan.
För att allt detta skall fungera måste det finnas en god tillförsel med näring till ögat. Näringen kommer in via ett blodkärl som går inne i synnerven och når på så sätt ögonbotten där blodkärl förgrenar sig till mindre blodkärl, kapillärer.

Hornhinna och lins
Hornhinnan kan grumlas av en hornhinneinflammation (ärr- och pigmentbildning efter virus- eller bakterieinflammation), likaså linsen vid grå starr. Dessa tillstånd kan knappast förbättras av kosttillskott (även om C-vitamin tycks motverka grå starr), men kan ofta framgångsrikt behandlas av ögonläkare.

Näthinna – retina
Näthinnan är beroende av en normal genomblödning och god tillförsel av näringsämnnen för en normal syn. I näthinnan finns stavar och tappar som omvandlar ljuset till elektriska signaler. Vid brist på näringsämnen blir särskilt mörkerseendet sämre.

Nedsatt blodtillförsel till ögonbotten leder till näringsbrist. De små blodkärlen, som finns i ögats botten kan vid brist på näringsämnen och dålig genomblödning inflammeras och bli så tunna att vätska kan tränga ut genom dess väggar. Vätskan kan lägga sig under näthinnan och pressa upp den så den lossnar (näthinneavlossning). De inflammerade blodkärlen kan även bli så sköra att de brister och ger ögonbottenblödningar.

En dålig genomblödning av ögonbotten leder också till ansamlingar av små ”slagghögar” i ögonbotten, som kallas för drusen. Om de hamnar i gula fläcken, makulan, där vi har vårt skarpseende, så får vi nedsatt syn. De flesta människor, äldre en 50 år, har enstaka små drusen som man inte märker av, dvs ingen synnedsättning.
Drusen tycks kunna tillbakabildas om mikrocirkulationen förbättras i ögonbotten.

Eftersom blodkärlen mer eller mindre slammar igen med åren så är det också vanligare med ögonbottensjukdomar när man blivit äldre.

För en frisk ögonbotten är det nödvändigt med en god blodcirkulation och god tillgång av näringsämnen till cellerna i näthinnan.

 

Makuladegeneration – gula fläcken sjuka

Makuladegeneration kallas även för gula fläcken sjuka. Den finns finns i våt och torr form. Den torra och våta formen har olika sjukdomsförlopp och påverkar synen i olika omfattning.

Torr form
Den torra formen är den vanligaste (85 – 90%). Den kännetecknas av så kallade drusen, små gulvita ansamlingar av slaggämnen (bl.a. lipofucin, ett s.k. ålderspigment) i näthinnan. Synnedsättningen sker långsamt och leder vanligtvis inte till omfattande synskador.

Våt form
Den våta formen är den svåraste formen av den åldersrelaterade makuladegenerationen (10 -15%) och medför kraftig synnedsättning. Symtomen kommer plötsligt, ex att raka linjer och meningar kan upplevas som vågformiga, detaljseendet blir starkt nedsatt. Detta beror på att blodkärlen (oftast inflammerade) läcker både blod och vätska in i näthinnan och skadar gula fläcken och därmed det centrala synfältet där vi har vårt skarpaste seende. Blodkärlen kan även bli så sköra så de spricker sönder och ger kraftigare blödningar i ögonbotten. Ibland kan även näthinnan lossna på vissa delar i ögonbotten. Även nybildning av blodkärl sker och skadar både gula fläcken och näthinnan. Lyckligtvis kan den våta formen spontant avstanna så inte hela näthinnan skadas.

 

Nätninneavlossning och näthinneblödning

Nätninneavlossning och näthinneblödning är en allvarlig ögonsjukdom och kräver behandling av ögonspecialist (idag vanligt att man ”syr fast” näthinnan och ”svetsar” igen blodkärlen med laserbehandling). Trots detta så bör man komplettera den skolmedicinska behandlingen med bra kosthållning (fet fisk) och kosttillskott.
Både näthinneavlossning och näthinneblödning kan ge nedsatt syn och synfältsbortfall.

Övrigt: Diabetes ger ofta upphov till näthinneblödningar därför att blodkärlsväggarna är skadas av sockersjukan. Även slag mot ögat och förkalkade blodkärl i ögonbotten kan leda till blödningar i ögonbotten. Blödningar i näthinnan åtföljs ofta av mer eller mindre svårare komplikation i form av att näthinnan delvis kan lossna (näthinnan hålls på plats av glaskroppens tryck). Blödningen i sig själv kan ge blodkoagel i glaskroppen och därmed nedsättning av synen.


Shop
Kontakta oss