Översyrlighet

Definition: Latent kompensatorisk vävnadsacidos. Med detta menas att kroppens pH är så låg (för sur) att för att bibehålla ett normalt pH-värde i kroppen så kompenserar kroppen med att hämta bl.a. basiska mineraler från skelettet. Detta får kroppen betala senare med bl. a. skeletturkalkning och dåliga ledytor som vittrar sönder och det uppstår artros.  Kroppen förfogar även reserver av bikarbonat, ex. i de röda blodkropparna, men dessa behövs i första hand för att reglera pH-värdet i blodet.

Orsak till översyrlighet:

1. Syrebrist. Detta leder till ”sockerjäsning” i kroppens celler och det bildas mjölksyra, laktat, i cellerna. Detta händer inte bara bland idrottsutövare med hög muskelbelastning utan även vid ”underbelastning” av musklerna, d.v.s. av ett stillasittande vardagsliv. För lite fysisk aktivitet leder till en sämre blodcirkulation och därmed sämre syretillförsel till cellerna. Den sämre blodcirkulationen medför en sämre borttransport av mjölksyra och då ökar ansamlingen av mjölksyra och leder till en latent, ”symtomlös” eller manifest ”symtomrik” laktatacidos i kroppen.

2. Brist på ”basiska” mineraler. Mineraler såsom calcium, magnesium, natrium och kalium kan neutralisera syror och då bildas det s.k. mineralsalter.  Rotfrukter innehåller basiska mineraler. Tyvärr är jordarna idag så urlakade på basiska mineraler att det kan uppstå mineralbrist även i våra rotfrukter.

3. För mycket surgörande föda (främst vitt mjöl och proteinrik föda).

4. Stress. Fysisk och psykisk stress gör att ämnen från ”stressnerven” sympatikus utsöndras i matrix (lucker bindväv som finns mellan cellerna) och leder till att bindvävnaden blir surt.

5. Otillräcklig utsöndring av syror. Nedsatt njurfunktion (ex. av saltrik föda) och zinkbrist (brist på zink gör att njurarna inte kan utsöndra syror med urinen).

6. Vissa ämnesomsättningssjukdomar, ex. diabetes och gikt.

7. Maten jäser i tarmarna.

 

Symtom på översyrlighet

De vanligaste symtomen är inflammationer i leder och muskler. Oftast börjar det med ömmande muskler och smärtkänsliga benhinnor.

”Livslång” översyrlighet manifesterar sig med osteoporos, artros, åderförkalkningar med dess följdsjukdomar o.s.v.

Övriga Symptom:

Sura uppstötningar.

Ökad allergiberedskap.

Ökad smärtkänslighet, muskel- och ledsmärtor.

Karies och tandköttsinflammationer.

Sköra naglar, sprött hår och osteoporos.

Surt svett, hudklåda och ökad benägenhet för eksem.

Ökad beredskap för infektioner och inflammationer i slemhinnor, särskilt runt ökad, dvs konjunktivan.

Förebyggande egenvård:

1. Motion, ex rask promenad, men bara i den takt man orkar, ca 30 minuter dagligen.

2. Undvika syrabildande mat såsom mjölrätter (någon kaka eller bulle i veckan kan man dock äta), för mycket proteinrik föda (kött och baljväxter). Var mycket sparsam med salt. Generellt gäller att vegetarisk kost är mer basisk än icke vegetarisk kost.

3. Sträva efter ett harmoniskt liv. Meditation.

4. Kosttillskottet  Carbomin, 1 tsk dagligen och D-vitamin tablett à 50 ug för att bidra till att tarmarna kan ta upp basiska mineraler från maten. Carbomin motverkar att kroppen blir sur och D-vitamin motverkar inflammationer genom att ”lugna ner” vita blodkropparna.

5. Garlic Gold Vitlökssaft, 1 msk utspätt i ett glas vatten. Drickes på tom mage för att motverka bakteriella jäsningar och förruttnelseprocesser i tarmarna.

Shop
Kontakta oss