Läkemedelsverket tillåter inte doseringsanvisningar för homeopatiska läkemedel.

 

 

 

 

Doseringsangivelserna för Plantameds homeopatiska läkemedel tas nu bort. Det är ett brott mot läkemedelslagen anger Läkemedelsverket.

Jag anser att doseringsangivelser är en viktig konsumentinformation. Än märkligt är Läkemedelsverkets förbud mot doseringsangivelser för homeopatiska läkemedel enär det i Läkemedelsverkets författningssamling LVFS 2009:6 står följande i paragraf 6: Marknadsföring som riktas till allmänheten ska innehålla minst följande uppgift: De upplysningar som är nödvändiga för att läkemedlet skall användas på korrekt sätt.

Undertecknad anser att nödvändiga upplysningar är dosering och användningsområde så att läkemedlet används korrekt.

Sunt förnuft undrar varför Läkemedelsverket tolkar nämnda föreskrift till nackdel för homeopatiska läkemedel. Osökt slås jag av tanken om läkemedelsverket styrs av ideologiska värderingar eller om det är lobbyverksamhet från Big Farma som slår igenom. 

 

Shop
Kontakta oss