Q10 och Selen

I oktober 2016 lyssnade jag på en föreläsning av Urban Alehagen, överläkare och docent i kardiologi (hjärtsjukdomar) vid Linköpings universitet, under Medizinische Woche, Baden-Baden, Tyskland, om hur Q10 och Selen minskade minskade mängden  ”ålderspigment” AGE (Advanced Glycation End products ) i kroppen och därmed minskade dödligheten vid hjärt- och kärlsjukdomar med 50 procent i jämförelse med skolmedicinska läkemedel som minskade med ca 20 procent.

Shop
Kontakta oss